ListLevel1View

Vårdutbud i regionen

Informationen är för vårdgivare som behöver kontakt med andra vårdgivare.

Välj vårdenhet för att se kontaktuppgifter.

Uppgifterna baseras på det som står i vårdavtalen. Vårdgivarnas namn, adress och öppettider hämtas från Elektroniska katalogen, EK.

Vårdgivare som har frågor om vårdutbudet kan mejla utbud.hsf@sll.se