Vårdutbud

Information om vilket vårdutbud respektive vårdenhet erbjuder hämtas från avtalet mellan vårdgivare och SLL.


Den här vården erbjuder vi:

Väntetider

Vårdenheten ansvarar själv för att rapportera in prognostiserade väntetider. Detta är beskrivet i avtalet med Region Stockholm.

Barn- och ungdomsmedicin

Väntetider 4v
Väntetid till första besök: 4v (4v)
Tider inom parantes är med förtur.

Neuropsykiatrisk utredning - ADHD, BUMM

Väntetider 8v
Väntetid till första besök: 8v (8v)
Tider inom parantes är med förtur.

Psykisk ohälsa, barn och unga - första linjen

Väntetider 16v
Väntetid till första besök: 16v (16v)
Tider inom parantes är med förtur.

Om vårdenheten

Vårdenheten ansvarar själv för att hålla informationen uppdaterad i EK. Informationen nedan hämtas från EK, elektroniska katalogen.

Barnläkarmottagning
Neuropsykiatriska utredningar
Behandling vid ADHD/ADD
Första linjens psykiatri
Överviktsbehandling

Välkommen till PR Vård Barnläkarmottagning


Inom enheten finns