Vårdutbud

Information om vilket vårdutbud respektive vårdenhet erbjuder hämtas från avtalet mellan vårdgivare och SLL.


Den här vården erbjuder vi:

Väntetider

Vårdenheten ansvarar själv för att rapportera in prognostiserade väntetider. Detta är beskrivet i avtalet med Region Stockholm.

Logopedi - läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Väntetider 9v
Väntetid till första besök: 9v (6v)
Tider inom parantes är med förtur.

Logopedi - neurologiskt betingad språk- och talstörning och/eller sväljstörning

Väntetider 2v
Väntetid till första besök: 2v (1v)
Tider inom parantes är med förtur.

Logopedi - röststörning

Väntetider 3v
Väntetid till första besök: 3v (1v)
Tider inom parantes är med förtur.

Logopedi - språk- och talstörning

Väntetider 3v
Väntetid till första besök: 3v (2v)
Tider inom parantes är med förtur.

Logopedi - stamning

Väntetider 3v
Väntetid till första besök: 3v (2v)
Tider inom parantes är med förtur.

Om vårdenheten

Vårdenheten ansvarar själv för att hålla informationen uppdaterad i EK. Informationen nedan hämtas från EK, elektroniska katalogen.

Röstkonsulten AB i Haninge/Handen är en allmänlogopedisk mottagning belägen i Prisma företagscenter i Handen.