Vårdutbud

Information om vilket vårdutbud respektive vårdenhet erbjuder hämtas från avtalet mellan vårdgivare och SLL.


Den här vården erbjuder vi:

Väntetider

Vårdenheten ansvarar själv för att rapportera in prognostiserade väntetider. Detta är beskrivet i avtalet med Region Stockholm.

Om vårdenheten

Vårdenheten ansvarar själv för att hålla informationen uppdaterad i EK. Informationen nedan hämtas från EK, elektroniska katalogen.

Endoskopi är ett viktigt undersökning vid utredning av besvär i mag och tarmkanalen. Symtom som motiverar skopi är tex.  sväljningssvårigheter, illamående/kräkningar, buksmärtor, diarre, nytillkommen förstoppning och oklar blödning från tamkanalen.
Undersökningar genomförs med böjliga videoinstrument och i första hand genomförs gastroskopi och koloskopi  men även inspektion av tunntarm (enteroskopi) genomförs om medicinskt indicerat.
Speciella noggranna förberedelser krävs före alla undersökningar.