Vårdutbud

Information om vilket vårdutbud respektive vårdenhet erbjuder hämtas från avtalet mellan vårdgivare och SLL.


Den här vården erbjuder vi:

Väntetider

Vårdenheten ansvarar själv för att rapportera in prognostiserade väntetider. Detta är beskrivet i avtalet med Region Stockholm.

Om vårdenheten

Vårdenheten ansvarar själv för att hålla informationen uppdaterad i EK. Informationen nedan hämtas från EK, elektroniska katalogen.

Hög tillgänglighet, kvalitet och kompetens är kännetecknande för Praktikertjänst Stockholm Kids - en modern och nytänkande barnläkarmottagning. Vi erbjuder både akut och planerad barnsjukvård för barn och ungdomar upp till 18 år.  Stockholm Kids erbjuder även behandling för barn och ungdomar med psykisk ohälsa samt utreder och behandlar barn och ungdomar med en eventuell ADHD/ADD-diagnos. Alla är välkomna och det behövs ingen remiss för att komma till oss.

På Stockholm Kids är barnet och familjen i fokus. Vi erbjuder en lugn och trygg miljö, med lokaler som utformats särskilt för den verksamhet vi bedriver. Vi som arbetar på Stockholm Kids har alla lång och bred erfarenhet av barnsjukvård och neuropsykiatri.


Inom enheten finns