Vårdutbud

Information om vilket vårdutbud respektive vårdenhet erbjuder hämtas från avtalet mellan vårdgivare och SLL.


Den här vården erbjuder vi:

Väntetider

Vårdenheten ansvarar själv för att rapportera in prognostiserade väntetider. Detta är beskrivet i avtalet med Region Stockholm.

Om vårdenheten

Vårdenheten ansvarar själv för att hålla informationen uppdaterad i EK. Informationen nedan hämtas från EK, elektroniska katalogen.

Välkommen till Mama Mia Bumm , vår barn- och ungdomsmedicinska mottagning, där kompetens, kontinuitet, tillgänglighet och hög service genomsyrar verksamheten i alla led. Vi är ett team av specialister som består av barnläkare, barnsjuksköterskor, legitimerade psykologer samt medicinska sekreterare med mångårig erfarenhet inom barn- och ungdomssjukvård. Målgruppen för vår mottagning är barn- och ungdomar från 0 till och med 17 år, med medicinska åkommor och kroniska sjukdomar. Vi tar även emot barn 0-1 år för akuta åkommor. Ni är alltid välkommen att ringa och rådgöra med våra specialistsjuksköterskor under våra telefontider.


Inom enheten finns