Vårdutbud

Information om vilket vårdutbud respektive vårdenhet erbjuder hämtas från avtalet mellan vårdgivare och SLL.


Den här vården erbjuder vi:

Väntetider

Vårdenheten ansvarar själv för att rapportera in prognostiserade väntetider. Detta är beskrivet i avtalet med Region Stockholm.

Om vårdenheten

Vårdenheten ansvarar själv för att hålla informationen uppdaterad i EK. Informationen nedan hämtas från EK, elektroniska katalogen.

Barncentrum Solna BUMM, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning som arbetar på uppdrag av Landstinget. Besöken är kostnadsfria och ni behöver ingen remiss för att komma till oss.
Vi är ett team av specialister (barnspecialister, barnneurolog, barnsjuksköterskor, legitimerade barnpsykologer) med mångårig erfarenhet inom barn- och ungdomsmedicin. 
Vi tar emot barn från 0 upp till 18 år för bedömningar, behandlingar och utredningar. Vi erbjuder även akuta tider, som bokas samma dag. Dessa är avsedda för barn under ett år.
På Barncentrum Solna har vi även avtal för att bedriva ADHD- utredningar och psykisk ohälsa. 


Inom enheten finns