Vårdutbud

Information om vilket vårdutbud respektive vårdenhet erbjuder hämtas från avtalet mellan vårdgivare och SLL.


Den här vården erbjuder vi:

Väntetider

Vårdenheten ansvarar själv för att rapportera in prognostiserade väntetider. Detta är beskrivet i avtalet med Region Stockholm.

Om vårdenheten

Vårdenheten ansvarar själv för att hålla informationen uppdaterad i EK. Informationen nedan hämtas från EK, elektroniska katalogen.

Välkommen till Kista BUMM
Kista BUMM är en privat barn- och ungdomsmedicinsk mottagning som drivs på uppdrag av Stockholms läns landsting. 
All vård är avgiftsfri. Vi har inget remisskrav, förutom på patienter med neuropsykiatriska frågeställningar.
Till oss är du som är 0 till 17 år välkommen, oavsett var du bor. På mottagningen samarbetar erfarna barnläkare, barnsjuksköterskor, undersköterska och barnpsykologer med stort engagemang. Vi har även möjlighet att konsultera kollegor inom olika specialiteter för att kunna ge just dig ett så professionellt bemötande som möjligt.
Vi erbjuder kvalificerade och motiverande utredningar och behandlingar inom olika områden som till exempel mag- tarm och urinvägar, utveckling- och tillväxtstörningar, infektioner, astma- och allergier, hudutslag, mm.
Vi utreder, behandlar och följer även upp barn och ungdomar med ADHD/ADD. Barn och ungdomar med Psykisk Ohälsa eller fetma är också en viktig del av vårt uppdrag.
Akuttider finns dagligen. Vi prioriterar små barn under 1 år. Alla akuttider bokas via telefon.


Inom enheten finns