Vårdutbud

Information om vilket vårdutbud respektive vårdenhet erbjuder hämtas från avtalet mellan vårdgivare och SLL.


Den här vården erbjuder vi:

Väntetider

Vårdenheten ansvarar själv för att rapportera in prognostiserade väntetider. Detta är beskrivet i avtalet med Region Stockholm.

Om vårdenheten

Vårdenheten ansvarar själv för att hålla informationen uppdaterad i EK. Informationen nedan hämtas från EK, elektroniska katalogen.

Barnläkarmottagning
Neuropsykiatriska utredningar
Behandling vid ADHD/ADD
Första linjens psykiatri
Överviktsbehandling

Välkommen till PR Vård Barnläkarmottagning


Inom enheten finns