Vårdutbud

Information om vilket vårdutbud respektive vårdenhet erbjuder hämtas från avtalet mellan vårdgivare och SLL.


Den här vården erbjuder vi:

Väntetider

Vårdenheten ansvarar själv för att rapportera in prognostiserade väntetider. Detta är beskrivet i avtalet med Region Stockholm.

Om vårdenheten

Vårdenheten ansvarar själv för att hålla informationen uppdaterad i EK. Informationen nedan hämtas från EK, elektroniska katalogen.

Anwar BUMM är en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning för barn upp till 18 år. Besöket är kostnadsfritt. Vi har inget remisskrav, men infö ADHD-utredningar krävs det en hel del underlag innan utredning ska påbörjas. Kontakta oss för mera info!Verksamheten drivs på uppdrag av Stockholms läns landsting.
Vi tar emot patienter med alla slags åkommor. Bland annat utreder och behandlar vi astma, allergier, mag-, tarm- och urinvägsbesvär samt akuta infektioner. Vi arbetar också med neurologiska frågor samt gör tillväxtutredningar och utvecklingsbedömningar. 
Mottagningen har två även 3 tilläggsavtal: Neuropsykiatriska utredningar, Obesitas samt Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Vi erbjuder akuttider i mån av tid till barn under 1 år samt barn med kroniska sjukdomar.        Alla akuttider bokas via telefon.Inom enheten finns