Vårdutbud

Information om vilket vårdutbud respektive vårdenhet erbjuder hämtas från avtalet mellan vårdgivare och SLL.


Den här vården erbjuder vi:

Väntetider

Vårdenheten ansvarar själv för att rapportera in prognostiserade väntetider. Detta är beskrivet i avtalet med Region Stockholm.

Om vårdenheten

Vårdenheten ansvarar själv för att hålla informationen uppdaterad i EK. Informationen nedan hämtas från EK, elektroniska katalogen.

Vi är en del av Astrid Lindgrens Barnsjukhus och består av tre mottagningar runtom i Stockholms län. Vi är en del av vårdkedjan för att barn ska ha möjlighet till bra barnmedicinsk specialistvård i sin egen närmiljö. 
Vi tar gärna emot remiss från barnavårdscentral, vårdcentral, skolläkare eller barnsjukhus.

På våra barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUMM utreder och behandlar vi barn och ungdomar. Vi har ett kontinuerligt och nära samarbete med kollegor och övriga specialister på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Barn- och ungdomspsykiatri (BUP), barnomsorg, skola, socialtjänst och lokala habiliteringsteam är andra vårdgivare och instanser som vi har nära kontakt med. Remiss kan komma att vidarebefordras till annan BUMM inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus med kortare väntetid.