Vårdutbud

Information om vilket vårdutbud respektive vårdenhet erbjuder hämtas från avtalet mellan vårdgivare och SLL.


Den här vården erbjuder vi:

Väntetider

Vårdenheten ansvarar själv för att rapportera in prognostiserade väntetider. Detta är beskrivet i avtalet med Region Stockholm.

Om vårdenheten

Vårdenheten ansvarar själv för att hålla informationen uppdaterad i EK. Informationen nedan hämtas från EK, elektroniska katalogen.

Vi välkomnar barn och ungdomar 0-18 år! 

Till oss kommer de flesta på remiss från husläkare, husläkarjour, närakut, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Sachsska Barnsjukhuset, BUP-mottagningar samt barnhälsovård och skolhälsovård.  

De allra yngsta under 12 månader behöver ingen remiss utan kan boka tid direkt via telefon.

Vi har enbart tidsbeställda besök och ingen öppen akutmottagning.
Övervikt hos barn 1-18 år


Inom enheten finns