Vårdutbud

Information om vilket vårdutbud respektive vårdenhet erbjuder hämtas från avtalet mellan vårdgivare och SLL.


Den här vården erbjuder vi:

Väntetider

Vårdenheten ansvarar själv för att rapportera in prognostiserade väntetider. Detta är beskrivet i avtalet med Region Stockholm.

Om vårdenheten

Vårdenheten ansvarar själv för att hålla informationen uppdaterad i EK. Informationen nedan hämtas från EK, elektroniska katalogen.

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning med barnspecialist för utredning/behandling i åldrarna 0-18år.Vårdnivå 2. Enbart tidsbeställda besök, ingen öppen akutmottagning.Tider samma dag kan bokas för barn 0-1 år.

Psykologkontakt vid lättare psykisk ohälsa hos barn och unga, kopiera länken nedan: 
 
https://www.1177.se/Stockholm/Hitta-vard/Stockholm/Kontakt/Psykisk-ohalsa-hos-barn-och-ungdom/


Inom enheten finns